Wniosek o rozszerzenie zakresu terytorialnego umowy licencyjnej na korzystanie z utworów w spektaklu, który jest wystawiany na scenie albo publicznie udostępniany w Internecie

Osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy w umowie licencyjnej z ZAiKS-em

1.