Jury

Tomas Pieire
Tomas Pieire

Tomàs Peire-Serrate (przewodniczący) — kompozytor urodzony w Barcelonie, obecnie mieszkający w Los Angeles. Jego muzyka, wykonywana w Europie, Ameryce oraz Azji, otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia na świecie, w tym w ramach: Konkursu Kompozytorskiego im. Antonina Dvořáka (Czechy, 2010 r.), American Composers’ Orchestra (USA, 2018 r.), Konkursu Kompozytorskiego New Vision (USA, 2019), Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego im. Krzysztofa Pendereckiego Arboretum (Polska, 2019 r.), Konkursu Kompozytorskiego Festiwalu iSing!, gdzie wręczono mu Nagrodę Główną (Chiny, 2020 r.), a także Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego im. Mieczysława Karłowicza w 2021 r., podczas którego otrzymał pierwszą nagrodę za utwór Borealis na orkiestrę symfoniczną.

Jego szczególne zainteresowanie multidyscyplinarnymi formami ekspresji artystycznej dało początek licznym wspólnym projektom z wieloma twórcami. W Los Angeles miała niedawno miejsce premiera monodramu The Queen, My Lord, Is Dead, opartego na postaci Lady Macbeth. 

Aktywnie angażuje się również w komponowanie i aranżowanie muzyki do filmów i innych mediów. Od 2019 r. jest Wicedyrektorem Artystycznym Festiwalu Muzycznego Du Vert a L’infini organizowanego w Besançon we Francji. 

Tomas studiował grę na fortepianie w Sant Cugat Conservatory oraz kompozycję na ESMUC (Barcelona) i w Akademii Sibeliusa (Helsinki). Ukończył kompozycję muzyki filmowej na Uniwersytecie Nowojorskim (dyplom Masters of Music), a także otrzymał stopień doktora w zakresie kompozycji z Herb Alpert School of Music na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles.

Szymon Bywalec fot. Karpati&Zarewicz
Szymon Bywalec fot. Karpati&Zarewicz

Szymon Bywalec — ukończył dyrygenturę symfoniczno-operową w klasie prof. J.W. Hawela w Akademii Muzycznej w Katowicach. Jako asystent współpracował m.in. z G. Chmurą, A. Tamayo, K. Pendereckim, P. McCreeshem, F-X. Rothem. Uczestniczył w kursach mistrzowskich prowadzonych przez L. Zagroska, K. Mazura, P. Bouleza.
Jest laureatem I nagrody II Przeglądu Młodych Dyrygentów w Białymstoku, a także nagród na VI Międzynarodowym Konkursie Dyrygentów im. G. Fitelberga w Katowicach. Jest dyrektorem artystycznym Orkiestry Muzyki Nowej. Ma na swym koncie ponad 120 światowych i polskich prawykonań.

Anna Maria Huszcza fot. Paulina Kardas
Anna Maria Huszcza fot. Paulina Kardas

Anna Maria Huszcza (sekretarz) — kompozytorka, aranżerka, pedagog (m.in. wykładowca na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie), doktor sztuk muzycznych, członkini Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Od czerwca 2022 przewodnicząca Zarządu Sekcji A.
W swojej twórczości sięga po różnorodne gatunki i style muzyczne, takie jak muzyka kameralna, symfoniczna, elektroniczna, teatralna, filmowa czy utwory multimedialne. Jej kompozycje wykonywane były w kraju i za granicą (Litwa, Chorwacja, Ukraina, Słowenia, Czechy, Niemcy, Francja, Szwecja, Belgia, Japonia). Jest laureatką polskich oraz międzynarodowych konkursów kompozytorskich. W 2016 roku otrzymała stypendium w ministerialnym programie Młoda Polska, dzięki któremu powstała, m.in. jej debiutancka płyta.
Utwory Anny Marii Huszczy znalazły się na dziesięciu wydawnictwach płytowych, w tym na nagrodzonym Fryderykiem 2014 albumie Pawła Gusnara Saxophone Varie (2013) oraz na monograficznym albumie wydziwiAnka (2016/2017).

Dariusz Przybylski fot. Anita Wąsik Płocińska
Dariusz Przybylski fot. Anita Wąsik Płocińska

Dariusz Przybylski — w 2008 roku ukończył Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w klasie kompozycji prof. M. Błażewicza i w klasie organów prof. A. Chorosińskiego. Studiował także w Kolonii, Karlsruhe i Frankfurcie nad Menem. W roku 2016 uzyskał stopień doktora habilitowanego. Komponował na zamówienie m. in. Deutsche Oper Berlin, Ensemble Modern, Warszawskiej Opery Kameralnej, Opery Poznańskiej, Stowarzyszenia im. L. van Beethovena, Narodowego Forum Muzyki, Filharmonii Poznańskiej, Gorzowskiej, Kaliskiej.
Wykłada kompozycję na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Prowadził wykłady gościnne w Nowym Jorku, Hamburgu, Rzymie, Stambule, Mińsku i Moskwie, a w roku akademickim 2010/11 klasę kompozycji w Keimyung University w Daegu (Korea Południowa). Stypendysta m.in. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury, DAAD, Fundacji Deutsche Bank w programie Akademie Musiktheater heute, Internationale Ensemble Modern Akademie 2012/13, Kunststiftung NRW 2013.
Laureat międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów kompozytorskich. Nominowany do Paszportów Polityki 2014 i Koryfeuszy 2015 i 2018. Laureat Fryderyka 2018 za album Already It Is Dusk (Requiem Records). Kompozytor-rezydent Vocalensemble Phønix16 (Berlin, 2012/13) i Filharmonii Gorzowskiej (2015/16). Kurator Opus Series — kolekcji muzyki współczesnej w wydawnictwie Requiem Records oraz programu Muzyka Naszych Czasów. Jest członkiem Związku Kompozytorów Polskich, Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej oraz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

Dorota Serwa fot. Izabela Lechowicz
Dorota Serwa fot. Izabela Lechowicz

Dorota Serwa — z wykształcenia muzykolog, menedżer kultury z bogatym doświadczeniem, Dyrektor Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie. Funkcję tę sprawuje od 2012 roku. Przeprowadziła tę instytucję przez okres modernizacji oraz czas nowych wyzwań artystycznych i organizacyjnych. Dzięki zmianom Filharmonia zwiększyła liczbę koncertów symfonicznych, kameralnych i recitali, także prezentujących muzykę współczesną. Poszerzona została oferta edukacyjna kierowana do rodzin, przedszkoli i szkół oraz seniorów. Do programu Filharmonii zostały wprowadzone nowe formy, jak np. koncerty jazzowe, koncerty muzyki elektronicznej i folkowej. Instytucja posiada także bogatą listę wydawnictw książkowych i płytowych. Rozwój Filharmonii wiąże ze zwiększaniem zasięgu oddziaływania instytucji w kraju i za granicą oraz z rozszerzaniem oferty artystycznej w celu pozyskania kolejnych grup odbiorców.