Pracuj i wypoczywaj w Domach Pracy Twórczej

Domy Pracy Twórczej
Domy Pracy Twórczej

Pięć Domów Pracy Twórczej ZAiKS-u to położone w najpiękniejszych zakątkach Polski legendarne miejsca, w których była i jest tworzona polska kultura. Zostały stworzone dla autorów przez autorów, aby zapewnić im jak najlepsze warunki do pracy i wypoczynku. 

Domy Pracy Twórczej są finansowane przez ZAiKS ze składek swoich członków. Gościli i tworzyli w nich Jan Brzechwa, Edward Dwurnik, Julia Hartwig, Wojciech Kilar, Sławomir Mrożek, Marek Nowakowski, Agnieszka Osiecka, Tadeusz Różewicz, Wisława Szymborska, Julian Tuwim, Barbara Wachowicz, Wojciech Młynarski i wielu innych twórców.

Stawki za pobyt w Domach Pracy Twórczej ZAiKS-u są czasem nawet kilkukrotnie mniejsze niż średnie ceny w tak atrakcyjnych miejscowościach.

Ponieważ podstawowym celem istnienia Domów Pracy Twórczej jest rozwój polskiej kultury. 

Z Domów Pracy Twórczej mogą korzystać osoby związane ze Stowarzyszeniem. Zapytaj o stawki dla ciebie. 

Szczegółowe informacje o zasadach korzystania z Domów Pracy Twórczej można uzyskać: 

dpt@zaiks.org.pl 

(22) 827 58 75

(22) 556 71 80

(22) 556 72 80