29. Kiedy przestajesz być autorem i nie możesz czerpać z tego zysków? Przekazanie majątkowych praw autorskich.

Majątkowe prawa autorskie są uprawnieniem, na podstawie którego twórca może otrzymać wynagrodzenie. Mecenas Janusz Jakubowski z kancelarii Jakubowski Pluta i Wspólnicy definiuje majątkowe prawa autorskie i tłumaczy na ile zarządzanie tymi prawami zależy od twórcy.

Co autor może zrobić ze swoimi prawami majątkowymi, a także dlaczego lepiej jest udzielić licencji niż sprzedać prawa majątkowe – te kwestie omawia Andrzej Kuśmierczyk, kierownik Wydziału Licencji i Inkasa ZAiKS-u.