28. Korzystanie z cudzego utworu. Na jakich zasadach można wykorzystać fotografie, sample czy fragment cudzego utworu?

Aby wykorzystać utwór, musimy mieć zgodę autora. Czy zawsze? Jak taką zgodę uzyskać wyjaśnia Cezary Piekarczyk, Kierownik Działu Repartycji i Obsługi Klienta SFP-ZAPA.

Czy są sytuacje, w których nie musimy pytać o zgodę na wykorzystanie czyjegoś utworu – na to pytanie odpowiada prof. Ryszard Markiewicz, dyrektor Instytutu Własności Intelektualnej UJ.

Czy dozwolone jest np. skorzystanie z cudzej piosenki, dopisując do istniejącej muzyki własne słowa, nie pytając o zgodę wyjaśnia Andrzej Kuśmierczyk, kierownik Wydziału Licencji i Inkasa ZAiKS-u.