27. Czego nie chroni prawo autorskie?

Nie wszystko podlega ochronie prawem autorskim. Przykłady idei czy dokumentów nie podlegających ochronie przedstawia prof. Ryszard Markiewicz, dyrektor Instytutu Własności Intelektualnej UJ.

Mecenas Anna Lewkowicz wyjaśnia, jakie elementy są istotne dla utworu, by podlegał ochronie.

Katarzyna Nowicka z Centrum Nauki Kopernik tłumaczy jakiej ochronie podlegają wzory matematyczne czy eksponaty w muzeach.