Pomoc Ukrainie

27.02.2022
Pokój Ukrainie!
Pokój Ukrainie!

Stanowczo potępiamy zbrojną napaść Rosji na Ukrainę. Solidaryzujemy się z obywatelkami i obywatelami ukraińskimi i wyrażamy pełne poparcie dla Ukrainy jako suwerennego państwa. W tym najtrudniejszym momencie robimy wszystko, co w naszej mocy, by pomóc ukraińskim artystom i wszystkim obywatelom.

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS proponuje zakwaterowanie w Domu Pracy Twórczej w Konstancinie dla ukraińskich artystów, działaczy kultury i przedstawicieli branż kreatywnych, którzy byli zmuszeni do opuszczenia Ukrainy w związku z napadem Rosji.

Dom Pracy Twórczej znajduje się w miejscowości Konstancin pod Warszawą. Goście z Ukrainy mają możliwość bezpłatnego zakwaterowania i wyżywienia w ciągu dwóch tygodni oraz wsparcia przez wolontariuszy.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zakwaterowaniem w Domu Pracy Twórczej prosimy o kontakt z nami:

+48 451 059 335      
ukraina.dpt@zaiks.net.pl

 

---

Цілковито засуджуємо збройний напад Росії на Україну. Ми висловлюємо нашу солідарність з українськими громадянами та висловлюємо нашу повну підтримку Україні як суверенній державі. У цей найважчий момент ми робимо все можливе, щоб допомогти українським художникам та всім громадянам.

Польське товариство авторів ZAiKS пропонує поселення у Будинку творчості в Констанцині для українських митців, діячів культури та представників креативних індустрій, котрі були вимушені покинути Україну через напад Росії.

Будинок творчості знаходиться у місті Констанцин під Варшавою.  Гості з України матимуть можливість безоплатного проживання протягом двох тижнів, харчування та підтримки волонтерами.  

Якщо Ви зацікавлені поселенням у Будинку творчості, звертайтеся будь ласка до нас (розмовляємо польською, російською та англійською мовами):

+48 451 059 335      
ukraina.dpt@zaiks.net.pl

 

#Wolna Ukraina
#Pomoc
#Dla mediów