2-3.06 Spotkanie komitetu wykonawczego CIAM (CIAM EXECUTIVE COMMITTEE)

16.10.2020

Międzynarodowa Rada Twórców Muzycznych (CIAM) to jedna z trzech Rad Autorskich CISAC-u – została utworzona w 1966 dla ochrony praw twórców muzycznych oraz ich interesów zawodowych, ekonomicznych i prawnych. Twórcy reprezentujący organizacje zbiorowego zarządzania z całego świata wybierają co dwa lata prezesa i ośmioosobowy zarząd. Z ramienia polskich twórców zasiada w nim Marek Hojda.

CIAM, podobnie jak BIEM i CISAC, chcąc uhonorować stulecie ZAiKS-u, organizuje spotkanie swojego Komitetu Wykonawczego właśnie w Polsce.