Co ZAiKS robi dla twórców w trakcie pandemii

22.04.2021

Kiedy rozpoczęła się pandemia, musieliśmy działać szybko. Położyliśmy nacisk na zminimalizowanie biurokracji i ekspresowe rozpatrywanie wniosków, by wsparcie finansowe ZAiKS-u w jak najkrótszym czasie trafiało do twórców w trudnej sytuacji. Na działania o charakterze pomocowym przeznaczyliśmy dotąd 100 mln złotych

JAK POMAGAMY

  • Zapomóg udzielaliśmy od zawsze, ale przed pandemią wnioski o taką pomoc składał jeden, góra dwóch członków ZAiKS-u tygodniowo. Z powodu kryzysowej sytuacji zapotrzebowanie na zapomogi wzrosło. Od początku pandemii przeznaczyliśmy na ten cel już ponad 2,6 mln złotych – to kwota zdecydowanie przewyższająca tę z ostatnich 10 lat.

  • Zaliczki na poczet przyszłych wpływów (w kwocie nieprzekraczającej połowy wysokości tantiem uzyskanych za rok ubiegły) również nie są dla członków ZAiKS-u nowością, zwiększyła się natomiast skala wykorzystania tej formy pomocy: w 2020 roku wypłaciliśmy ponad 10 mln złotych zaliczek, a w 2021 roku już niemal 6,8 mln złotych. Wnioski rozpatrujemy w ciągu zaledwie kilku dni.

  • Nasz Fundusz Popierania Twórczości wspiera twórców i instytucje kultury. Autorzy i autorki mogą ubiegać się o stypendium na działania twórcze, a organizatorzy wydarzeń kulturalnych – o dotacje. Od początku pandemii udzieliliśmy z FPT wsparcia na ponad 13,5 mln zł.

  • W warunkach pracy zdalnej repartycje wynagrodzeń autorskich przebiegają bez zakłóceń, a niektóre podziały udaje się wręcz przyspieszyć. Ponadto twórcy otrzymali też w wyniku dodatkowych podziałów jeszcze w kwietniu 2020 roku ponad 20 mln zł, w czerwcu 12 mln zł, w lipcu 17 mln zł i w listopadzie 17 mln zł dodatkowych wynagrodzeń. Zachęcamy do sprawdzania stanu kont w serwisie ZAiKS online.

  • Milion złotych przeznaczyliśmy w grudniu na wsparcie finansowe najstarszych członków i członkiń Stowarzyszenia. Świąteczna pomoc trafiła do osób, które ukończyły 70 lat. ZAiKS próbuje w ten sposób – choć w małej części – zrekompensować seniorom brak zabezpieczeń socjalnych dla artystów w Polsce. Systemowe rozwiązanie tej kwestii jest bardzo potrzebne, zwłaszcza teraz, w czasie kryzysu wywołanego pandemią.

Pomoc udzielaną przez ZAiKS w czasie pandemii traktujemy jako projekt, który wciąż się rozwija i dostosowuje do zmieniających się warunków. Bardzo się staramy, by w drugim roku pandemii utrzymać wsparcie dla Was na równie wysokim poziomie, choć kryzys w sektorze kultury poważnie nadwyrężył nasze możliwości finansowe.

ZAiKS w czasie epidemii wspiera twórców bardziej niż większość europejskich organizacji zbiorowego zarządzania. Nasze działania dorównują pomocy udzielanej przez największe OZZ w Europie, takie jak francuski SACEM, niemiecka GEMA czy brytyjski PRS, a w niektórych aspektach ją przewyższają, gdyż zagraniczne organizacje nierzadko przyjęły ograniczone z góry kwoty wsparcia, a niektóre udzielają tylko pożyczek na poczet przyszłych wynagrodzeń – te organizacje funkcjonują wszak w krajach, gdzie systemowe, państwowe wsparcie dla sektora kreatywnego jest o wiele większe niż w Polsce.

 

 

#ZAiKS dla twórców
#warto wiedzieć
#Dla mediów