Przyjmowanie zgłoszeń do udziału w konkursie zostało zakończone.